Dreumel in kaarte*/Dreumel in kaarten

Wil je het verhaaltje lezen, klik dan op het plaatje./ Wildn t furhaoltje lze, klik tan op t pltje.

 

Wilde planten met een Maas en Waalse naam en een  verhaaltje. / Onkrd mit unne Moas en Woalse naam aen n vurhaoltje.
  

* De tekst in het dialect is conform het Dreumels dat Nico de Jong heeft  vastgelegd in het document: Mijn Dreumels (te bestellen bij nico-dejong@planet,nl).